Bestuur

Met muziek maken alleen kom je er niet, er moet ook het een en ander georganiseerd worden. Het bestuur van NJA zorgt ervoor dat de omgevingsfactoren voor het maken van muziek zo optimaal mogelijk zijn. In gewoon Nederlands zorgt het bestuur voor:

 • de financiën
 • de afspraken voor optredens
 • het in conditie houden van de instrumenten en uniformen
 • opleiden van nieuwe en zittende leden
 • aanwas van nieuwe leden

Het bestuur kan opgedeeld worden in een zogenaamd dagelijks bestuur en het voltallig bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit penningmeester en secretaris.

Het bestuur is eindverantwoordelijke voor alle activiteiten van alle orkesten. Aangezien de jeugd een groot gedeelte van NJA vormt heeft de fanfare ook een jeugdcommissie

Het bestuur bestaat uit zes leden. Alle bestuursleden staan aan het hoofd van een commissie. Deze commissies bestaan veelal uit leden van de fanfare.

 1. Secretaris
  Kitty van Eijk
  Florisstraat 37
  5491 JC Sint-Oedenrode
  0413 -475210
  06- 15379305
  info@fanfarenja.nl

 2. Penningmeester
  Peter Gerits
  Markt 28
  5492 AB Sint-Oedenrode
  0413- 477030
  06- 45607068
  geritsmode@kpnmail.nl 

 3. Artistieke zaken
  Ingrid van Kasteren
  Sperwer 22
  5492 PH Sint-Oedenrode
  0413-474896
  06-42693536
  i.vankasteren@hetnet.nl

 4. Jeugdzaken
  Lianne Vulders
  Grutto 31
  5492 PL  Sint-Oedenrode
  0413-477958
  06-28733183
  liannevulders@gmail.com 

 5. Instrumentarium
  René Gevers
  Meerkoet 27
  5492 PM Sint-Oedenrode
  0413- 479129
  06-10593020
  rgevers@hetnet.nl

 6. Public relations
  Simone Gevers
  Van Homberghlaan 27
  5491 GM Sint-Oedenrode
  06-20325494
  Simone_gevers@hotmail.com

Missie en visie

Fanfare NJA is, voor een fanfareorkest, een kleine club. Het samen musiceren zorgt voor een grote onderlinge verbondenheid. Naast muziek maken werken we ook aan het sociale aspect. We vinden het belangrijk dat oud en jong samen hun passie kunnen delen en uitdragen aan anderen. Daar zorgen we voor op onze jaarlijkse feestavond, barbecue of andere activiteiten.